Wolontariusze na Węgrach

Uzależnieniom mówimy stop – projekt w Budapeszcie

Megallo Group, z siedzibą  w Budapeszcie, zajmuje się pomocą młodzieży uzależnionej od narkotyków, alkoholu, używek. Młodzież ta często pochodzi z patologicznych rodzin, na ich nałóg składa się dużo elementów składowych. Personel organizacji zajmuje się pomocą doraźną, opieką  i wsparciem dla dotkniętej problemem nałogu młodzieży. Cały zespól, który pracuje w organizacji, jest dobrze wyszkolony,  posiada umiejętności, predyspozycje do opieki i współpracy z młodzieżą. Zatrudnieni są także wolontariusze z całej Europy, którzy chcą udzielać się społecznie, mają  predyspozycje  i chęci do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariuszem z Polski, który przebywa w Budapeszcie, jest Maciej. Chłopak pracuje w Megallo Group od  stycznia bieżącego roku. Zajmuje się prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla młodzieży dotkniętej problemem nałogu. – Do moich głównych obowiązków należy prowadzenie zajęć, w ramach terapii anty- nałogowej – mówi Maciej. – Prowadzę zajęcia plastyczne, artystyczno – rozwojowe, oraz zajęcia ruchowe – dodaje. Maciej jest osobą  spokojną i znał wcześniej środowisko osób uzależnionych. – Jeszcze w szkole średniej udzielałem się w ramach wolontariatu, pracowałem w szpitalu, w którym przebywały osoby z uzależnieniami – mówi Maciej. – Miałem okazje poznać ich zachowania, sposób reagowania na rożne działania. Poznałem po prostu świat ludzi uzależnionych, który rożni się znacznie od świata realnego. W Budapeszcie zajmuje się podobnymi zajęciami jak w Polsce. Jestem odpowiedzialny za prowadzenie terapii, w projekcie nie jestem na szczęście sam. Współpracuję z psychologiem i zespołem pracowników ośrodka. Zadania, które realizujemy są bardzo poważne, nie można sobie z nimi poradzić w pojedynkę – dodaje wolontariusz. Maciej mieszka niedaleko swojej pracy, w wynajętym mieszkaniu, razem z wolontariuszem z Niemiec. – Pobyt w Budapeszcie oceniam bardzo dobrze, podoba mi się – mówi chłopak. – Mam mieszkanie, kieszonkowe, w pracy mam jasno określone cele i zadania. Jestem częścią zespołu i bardzo dobrze nam się współpracuje. – podsumowuje.