Wolontariusze w Bułgarii

Projekt promocji i dziennikarstwa w Bulgarii

Assoication for research and development of civil society mieści się w stolicy Bułgarii Sofii. Główne cele strategiczne spółki to: aktywizacjia społeczeństwa obywatelskiego, w tym młodych ludzi w obronie obywateli, rozwój i wdrażanie działań młodzieży i polityki. Zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat roli i znaczenia i społeczeństwa obywatelskiego. Wolontariuszem EVS z Polski, który obecnie przebywa w Sofii jest Agata. Temat projektu, który rozwija Agata, to zwiększenie roli i świadomości obywatelskiej /społecznej. Agata prowadzi szereg działań z pogranicza PR i dziennikarstwa, prowadzi działalność promująca organizacje, kierunki, motywacje. Promuje także rozwój EVS oraz współuczestniczy w projektach, które maja na celu zwiększenie motywacji młodych ludzi do działań rozwojowych. -Moja rola w organizacji opiera się na promowaniu i organizowaniu kampanii informacyjnych- mówi wolontariuszka. -Biorę udział w spotkaniach tematycznych, dyskusjach programu Młodzież w Działaniu. Przygotowuję także informacje, tłumacząc je na język angielski, które są umieszczane na stronie internetowej organizacji. Piszę artykuły do biuletynu ARGO. Do moich zadań należy także praca z bazami danych i korespondencji z organizacji młodzieżowych w Bułgarii i za granicą- dodaje Agata. Wolontariuszka mieszka razem z koleżanką z Niemiec, w wynajętym mieszkaniu w centrum miasta. – Mam dobry kontakt z ludźmi z organizacji -mówi Agata. -Często spotykamy się po pracy. Moja mentorka wprowadziła mnie w świat bułgarskiej rzeczywistości. Oprowadziła, pokazała wszystko, pomogła załatwić formalności, nauczyć się poruszania po mieście- podsumowuje.