Wolontariusze w Polanowie

Polanów jest miejscowością, posiadającą wsparcie lokalnych organizacji i  charakteryzująca się aktywnością obywatelską mieszkańców. Oprócz promowania mobilności europejskiej, mieszkańcy Polanowa mają na celu konsolidację pewnej grupy społecznej miasta poprzez działania informacyjne, oraz propagowanie informacji na temat zagadnień typowego rozwoju środowiska i aktywnego bycia obywatelem.

Lokalny kontekst jest zatem niezbędnym punktem odniesienia dla zrealizowanych i przyszłych projektów. W Polanowie większość projektów jest realizowanych w mieście gdzie powstają lokalne przedsięwzięcia i organizacje działające na rzecz kultury, środowiska, zainteresowań.

Gmina Polanów jest bogata w średnie ośrodki mieszkalne, małe wioski i charakteryzuje się gospodarką, która jest oparta na rolnictwie, małych i średnich wysokiej specjalizacji. Krajobraz jest głównie wiejski i pagórkowaty, z górą w Polanowie.

Tam, gdzie ochrona środowiska i promocja zrównoważonego stylu życia idą w parze: uważamy że jest to zbiorowe dziedzictwo, służące dla dobra tradycji i rozwoju obszarów wiejskich, gdzie ekologia nie może i nie powinna być oddzielona od życia, kultury i aktywności. Od wielu lat w Polanowie odbywają się zloty militarne, ale jest to o wiele mniej niż obszar ten może zaoferować jej mieszkańcom.

Wolontariusze są mile widziane przez organizacje i szkoły. Członkowie zobowiązują się do włączenia się w organizację oraz w jej działalność, ale także pomoc w życiu społecznym i integracji.

W Polanowie wybudowano domy dla rodzin rolniczych,w których wolontariusze mogą mieszkać, mając blisko do pracy i miejsc realizowanych inicjatyw.

Pomimo ubóstwa i prostoty swojej konstrukcji ma wielkie bogactwo formalne, specjalna architektura tej okolicy jest zbudowana w taki sposób, że wiele rozwiązań architektonicznych jest możliwe do wykorzystania w projekcie, ale jest też świadectwem historii obywatelskiej i społecznej tego miasta.

Działania dla wolontariuszy znajdują się wśród celów, które stowarzyszenie realizuje. W projekcie wolontariatu jest to sposób na zmianę i świadomości obywatelskiej dla środowiska oraz umożliwia spotkania/wymiany między kulturami. Ważne jest też  zaangażowanie osób niepełnosprawnych w związku z realizacją działań w miejscowości, szczególnie osób, które potrzebują bezpośredniego wsparcia, w związku z ograniczonymi środkami służącymi pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.

Działania wolontariuszy:

  • Wsparcie pracy dla tworzenia zajęć na świeżym powietrzu oraz gier. Oraz tworzenie konstrukcji z materiałów powtórnie przetwarzanych z osobami niepełnosprawnymi.
  • Organizacja dziecięcego laboratorium Muzeum Ziemi w klasie
  • Wsparcie przy pomocy odbudowy artystycznego laboratorium organizacji, lub za korzystania z przedmiotów z recyklingu w, gdzie centrum edukacji ekologicznej
  • Wsparcie przy zarządzaniu biologicznym ogrodem warzywnym w parku miejskim.
  • Wsparcie dla organizacji festynów siewu i festiwalu zbioru plonów.
  • Spróbowanie na wyprodukowane warzyw w ogrodzie warzywnym.
  • Przygotowanie lekcji z edukacji ekologicznej w ich własnym języku
  • Zarządzanie blogiem i innym serwisem społecznościowym, które pokazują działalność stowarzyszenia i zanagżowanie w rozwój projektów.
  • W końcowej części projektu każdy wolontariusz będzie miał możliwość stworzenia własnego projektu, składający się z ich pomysłów i doświadczeń w celu poprawy funkcjonowania Polanowa.

Projekt ten będzie tworzył się przez cały okres realizacji.

Wolontariusze będą mieli szkolenia językowe, aby ułatwić komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji.