Dzialania edukacyjno-integracyjne

Zajęcia edu- integracyjne- projekt w Bulgarii

 • Czas projektu: od października 2012 do października 2015
 • Temat: Sztuka i kultura
 • Miejsce: Dimitrovgrad (Bulgaria)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Municipal Enterprise „Child and Youth Center to organizacja, która prowadzi współpracę z takimi instytucjami jak: dziecięce place zabaw, przedszkola, szkoły, ośrodki dziecięce oraz z instytucjami powołanymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz instytucjami do spraw kultury i rozwoju.

Praca z osobami objętymi pomocą organizacji obejmuje szereg działań, są to miedzy innymi: zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne i wiele innych.

Wolontariusz powołany do pracy w organizacji będzie prowadził zajęcia, spotkania z osobami objętymi pomocą centrum. Praca będzie miała na celu zbudowanie więzi komunikacyjnej z dziećmi i młodzieżą, poprawę ich samoświadomości oraz możliwość poznania środowiska multikulturowego. Od kandydata oczekuje się pewności siebie, otwartości na innych ludzi, motywacji oraz chęci dzielenia się swoja wiedzą i komunikatywnością.

Więcej na temat projektu można wyczytać tutaj

Warunki udziału i motywacja – przejdź tutaj

Rozwój językowych umiejętności oraz komunikatywności – Wolontariat w Armenii

 • Czas trwania projektu: od października 2012 do października 2015
 • Temat projektu: Świadomość europejska
 • Miejsce: Yerevan (Armenia)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Proponowany wolontariat będzie odbywał się w Yerevan State Linguistic University. Zajęcia wolontariusza polegały będą przede wszystkim na asystowaniu studentom i profesorom w procesie nauczania. Wolontariusze będą mieli możliwość nabywania nowych doświadczeń w międzynarodowym środowisku, w otoczeniu młodych ludzi. Z pewnością rozwiną swoje zdolności, poznają nową kulturę i otoczenie. Uniwersytet posiada dział informatyczny i bibliograficzny, gdzie każdy student w tym także wolontariusz posiada dostęp do internetu i komputera. Jest także bogata biblioteka. Wolontariat w Lingwistycznym Uniwersytecie pozwoli na przyswojenie wiedzy na temat szkolnictwa wyższego w Armienii. Da także możliwość poznania nowych języków. Kontakty oraz współpraca z innymi studentami, czy wolontariuszami da możliwość rozwoju językowych umiejętności oraz komunikatywności. Zadaniem wolontariusza będzie asystowanie w rożnych działach lingwistycznych (lokalni studenci będą służyli pomocą w nauce języka ojczystego). Ponad to wolontariusz będzie brał udział i asystował w procesach edukacyjnych, w współtworzeniu i implementacji spotkań, eventow, promowaniu lokalnych i multikulturowych partnerów. Zadania wolontariusza będą wzbogacone o możliwość współorganizowania pokazów filmowych, interaktywnych debat, spotkań dla studentów z wymiany międzynarodowej, przy współpracy z Uniwersytetem. Tydzień pracujący obejmuje 30 godzin, przez 5 dni w tygodniu. Przysługują dwa dni w miesiącu wolne.

Czytaj więcej…

Zapraszamy do udziału w wolontariacie na Węgrzech

Przedstawiamy opis projektu, do którego może wyjechać każda osoba w wieku 18 do 31 lat. Projekt rozpoczyna się 14 października 2012 i trwa 10 miesięcy.

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

 TYTUŁ PROJEKTU: TETT-HELY VOLUNTEERS

Projekt jest związany z udziałem wolontariusza w działaniach i projektach opartych na współpracę z młodzieżą z różnych krajów, pomocą w realizacji inicjatyw i projektów kulturalnych, artystycznych, medialnych. W ramach pakietu językowego, organizacja goszcząca raz w miesiącu będzie prowadziła szkolenie.  Program przewiduje 2 godziny tygodniowo nauki języka węgierskiego. Z wolontariuszem/szką prowadzone będą także cykliczne spotkania i zajęcia koncentrujące się na bieżących programach, koordynacji akcji realizowanych działań organizacji.

Zadania wolontariusza/szki
(35 godzin / tydzień ):

 • Współorganizacja zajęć i warsztatów z rękodzielnictwa,
 • Współorganizacja zajęć sportowych i gier (m.in. gier planszowych)
 • Organizacja międzykulturowych prezentacji, w tym prezentacji o kulturze, ludziach z krajów pochodzenia zagranicznych wolontariuszy/ek
 • Pomoc w recepcji innych wolontariuszy/szek z innych krajów (m.in. organizacja czasu wolnego, organizacja działań projektowych, praca w grupie nad programami wolontariatu krótkookresowego).
 • Pomoc w planowaniu i organizacji międzykulturowych spotkań dla wolontariuszy /szek.

Oprócz powyższych działań w ramach projektów krótkookresowych, w których uczestniczą inni wolontariusze, planuje się rozpoczęcie projektu multimedialnego, w którym wolontariusz będzie uczestniczył w nagrywaniu filmu o krajach, kulturze, doświadczeniach wolontariatu. Wolontariusz będzie miał wolne, a także dostanie dwa dni wolnego w miesiącu. Jeśli on / ona musi pracować w weekendy ona / on otrzyma także dni wolne w ciągu tygodnia

Opis organizacji w kraju goszczącym:

Biuro stowarzyszenia mieści się w Domu Dziecka (Rainbow Szivárvány Gyermekház):  W biurze znajduje się duża wspólna sala, w której znajdują się : komputery, urządzenia techniczne. Biuro znajduje się w bliskiej odległości od wielu szkół, placów zabaw, boisk sportowych, lodowisko w eksploatacji zimą. System sieci  komunikacyjne  -autobusy MZK , które umożliwiają poruszanie się w mieście i po za teren miasta powiatu . Wolontariusz ma możliwości zapoznania e z kilkoma  organizacjami  (np. organizacje młodzieżowe działające w różnych profilach i tak np. programy zapobiegania) Zatem, wolontariusz ma szanse spróbować działalności  w wielu obszarach
Wolontariusz/ka – profil osoby:
Osoba zmotywowana do pracy z młodzieżą i pragnąca podzielić się swoimi poglądami na temat projektu, pracy, młodzieży. Chcielibyśmy gościć wolontariusza, który jest wystarczająco dojrzały, aby pracować w grupie, szanując nawzajem pomysły i opinie. Czasami nasza młodzież nie jest wystarczająco zmotywowana, wolontariusz  ( ka ) powinien (a) mieć cierpliwość, aby być przez nich zaakceptowany. Wolontariusz powinien być otwarty do tych dzieci, poznać ich problemy , uważnie słuchać  tych dzieci. Takie czy inne zachowanie  tych dzieci  są związane powodu trudnej sytuacji, że niektórzy z nich żyją  w trudnej sytuacji i mają problemy z wyrażaniem swoich uczuć .

W celu skontaktowania się z nami- przejdź TUTAJ
Warunki udziału i motywacja – przejdź TUTAJ

(ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres fundacja@twip.pl 

Prezentacje w Koszalinie w programie „Take Your Chance”

Jedną formą pokazania jakie korzyści niesie za sobą udział w wolontariacie europejskim, są realne wykłady prowadzone przez wolontariuszy zza granicy uczestniczących w Fundacji Transferu Wiedzy Przedsiębiorczości w Koszalinie w programie „Take Your Chance”. Tym razem prezentacje przeprowadziła Connie z Chin oraz Monika. Pokazały one korzyści, kraje, projekty oraz kompetencje które kreowane są poprzez udział w programie. Wolontariat Europejski to forma wyjazdu, która jest bezpieczna i poparta doświadczeniem organizacyjnym wielu organizacji. Najciekawsze jest to, że nie musisz znać języka obcego chcąc skorzystać z programu, co często jest ograniczeniem w innych projektach stypendialnych oraz wymianowych. Program EVS (European Voluntery Service) jest skierowany do osób w wieku od 17 do 30 lat. Ucząc się języka obcego mamy często wrażenie, że zdobywana wiedza przyswajana jest nieefektywnie lub jest zbyt szybko zapominana. Często niełatwo jest przełamać barierę komunikacji, nawet wtedy gdy mamy już odpowiedni zasób słownictwa oraz przyswojone zasady gramatyki. Z pomocą przychodzi EVS, który oprócz doświadczenia zdobywanego w projektach międzynarodowych utrwala umiejętności mówienia w języku obcym.Wyjazd, nie dość że nic nas nie kosztuje, to jeszcze otrzymujemy kieszonkowe które starcza na drobne wydatki. Zdarza się że osoby budzą się po 30 roku życia lecz wtedy jest już za późno, czasami zdarzają się inne okoliczności, które ograniczają nam możliwość wyjazdu. Czasami zatem, kiedy przyjdzie nam ochota na odwiedzenie innego kraju, utrwalenie i nabycie umiejętności językowych oraz zdobycie doświadczenia międzynarodowego i grupy przyjaciół, może to być najwłaściwszy i jedyny czas.