Dzialania kulturalne, artystyczne, promocyjne

Avatars of Nógrád – projekt EVS na Węgrzech, rekrutacja trwa

Projekt rozpocznie się w kwietniu 2014 i będzie trwał 7 miesięcy.

Pełna treść projektu znajduje się TUTAJ

Realizacja projektu odbywa się w miejscowości o nazwie Hollókő która jest częścią światowego dziedzictwa UNESCO. Miejsce to zachowało autentyczną atmosferę i wyjątkowość, która zwiększa atrakcyjność turystyczną regionu.

1 . Promocja – osiągnięcia młodzieży i lokalnej społeczności
– Telefon UE punkt informacyjny , podróżując między miejscowościami : Nadanie INFORMACJI O Creative Space, YIA , EVS i innych możliwości związanych z badaniami , pracy, wolontariatu , podróże , zbieranie i promowanie lokalnych wydarzeń społecznych i kulturalnych ;

– Udział w imprezach lokalnych ( dni wieś , konferencje , informacji dni , imprezy w szkołach podstawowych i liceach , szkołach letnich festiwali teatralnych , festiwali na Wielkanoc , zamknięcia szkolnym , żniwa, 20 sierpnia święto narodowe , święto wina , itp. ) z prezentacje kulturalne, tablice informacyjne i wsparcie logistyczne .

– Organizowanie playsessions i imprez sportowych dla dzieci , rodzin , młodych rodziców .

– Tworzenie materiałów multimedialnych o działaniach i promowania ich na platformach społecznościowych ( Facebook , blogi itp. ) ;

– Poszerzenie nieformalnej sieci poprzez nawiązanie kontaktu z organizacjami pozarządowymi , władzami lokalnymi, aktywnych pracowników młodzieżowych , instytucji , poprzez nieformalne powiązania tworzone podczas realizacji powyższych działań.

Pełna treść projektu znajduje się TUTAJ, ZAPRASZAMY do aplikowania, prosimy o przesłanie swojego CV (w języku ang) oraz formularza zgłoszenia chęci udziału – do pobrania – ZAKŁADKA DOKUMENTY.

 

Zdobądź doświadczenie międzynarodowe, Wyjedź do Turcji na 2 miesiące za darmo!

Dostępny jest projekt na 2 miesiące w Turcji. Tytuł projektu “Tactic 8”

 Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania listy rekrutacyjnej:

Dla kogo: osoby w wieku 18-31 lat.
Typ projektu: Short term project (czyli po tym projekcie istnieje dodatkowa możliwość wyjazdu na wolontariat),

Project task description;
• contribute to social and personal development of disadvantaged volunteers,
• give chances of short term EVS for more youngsters
• get benefits, for the local community, from the knowledge and abilities of volunteers,
• build partnerships with more European organizations,
• transfer new perspectives and innovations on youth work taking place in European organizations,
• contribute to the development of cultural tolerance among European young people,
• mediate for the higher level of European awareness in our local community,
• contribute to the development of life areas of some institutions serving to children from disadvantages backgrounds.

The project place is a school located in the small village next to Balıkesir and young people run under the local administration of National Education Directory (MEM). Here the volunteers will be working with the students coming from these schools and they will help them to develop their communication skills through the game that they will bring from their country. Also volunteer will take active roles in the art and sports class of school.

Voluınteers will also give english classes trough games to the roman children.Thy will also take active role in activities which aims to improve sportive and artistic abilities of kindergarden children. fn Additionally, the volunteers will benefit from various educational opportunities such as learning on healthy life, Turkish language, traditional Turkish music and dance, art (ebru), etc. Furthermore, they will participate in sportive events and educational trips around Balikesir. Activities will take place between 06/01/2013 and 06/03/2013

Accomidation place is a flat in city center. 2 volunteers will share one room. Volunteers will use Local transport to go activity places.. Transportation money a will be given to the volunteer each month extra with pocket money.

Weekly schedule:
• Monday : Language and sports activities with disadvantaged children
• Tuesday: Designing gardens of village schools, visitng social centers
• Wedensday: Designing gardens of village schools, Art and Culture activities
• Thursday: Supporting restoration works in local primary schools
• Friday: Visiting cultural and touristic places in area , art and culture activities
• Saturday: Visiting natural places or free time

Ewentualny kontakt bezpośrednio z koordynatorem projektu w Turcji, podaję dane kontaktowe:
• Deniz DOGAN
• Project Coordinator
• Haci ilbey Mh. Uzun Döşeme sk. Keskin Ap. No:22 Kat:3 Daire:5 – 10100 – Balikesir / Turkey
• Tel-Fax:+902662413063
• Mobile:+905368317075

Program i finansowanie: Wolontariat Europejski – Komisja Europejska pokrywa 100% pobytu, 90% kosztów podróży. Wolontariusz otrzymuje również niedużą wypłatę, przeznaczoną na pokrycie kosztów osobistych.

W razie chęci wyjazdu proszę przesyłać CV w języku angielskim na adres biuro@twip.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt.

Ogłoszenie EVS – woluntariat za granicą,

Organizacja Millennium Center z Arad w Rumunii zaprasza do udziału w projekcie zatytułowanym „Meetings with History” w ramach akcji Europejskiego Woluntariatu Społecznego (EVS). Projekt jest szansą i alternatywą dla osób nie mogących znaleźć zatrudnienia na podniesienie swoich kwalifikacji. Zajęcia w ramach nauki nieformalnej i pozaformalnej obejmują między innymi: przeprowadzanie wywiadów ze społecznością lokalną, przygotowywanie książki w formacie elektronicznym, organizację spotkań i warsztatów. Mamy dwa wolne miejsca dla woluntariuszy z Polski. Projekt trwa 4 miesiące: od 01 Listopada 2013 do 28 lutego 2014. Ponieważ projekt odbywa się za granicą, wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym niemniej w czasie projektu istnieje możliwość otrzymania wsparcia w języku polskim. W projekcie zapewniamy: wyżywienie, zakwaterowanie i transport lokalny gratis, 60 EURO „kieszonkowego” na miesiąc plus 90% zwrotu kosztów podróży międzynarodowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: center1.org@gmail  gdzie również dostępne są bardziej szczegółowe materiały na temat projektu w języku angielskim.

Zapraszamy

Millennium Center

Projekt Artystyczno-Kulturowy w Słowenii

  • Czas trwania projektu: 12 miesięcy
  • Miejsce: Metlika (Slovenia)
  • Tematyka projektu: Art and culture

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.
Projekt jest nastawiony na działalność edukacyjną wśród młodzieży, a także na rozwój i zdobywanie umiejętności zarządzania projektem, promocji i rachunkowością. Wolontariusz /ka będzie pracował/a z młodzieżą i z dziećmi i prowadziła dla nich zajęcia związane z przedsiębiorczością, pracą w grupie i prowadzeniem projektów.

Wolontariusz otrzyma wsparcie językowe, będzie się uczył/a języka słoweńskiego w kursach prowadzonych przez nauczyciela, członka organizacji goszczącej (częstość zajęć – 2 razy w tygodniu), a dodatkowo wolontariusz/ka będzie miał/a możliwość uczestniczenia w wszystkich szkoleniach i inicjatywach organizowanych przez organizację goszczącą. Projekt będzie miał na celu także przybliżenie wolontariuszowi likalnej kultury i kuchni tradycyjnej dla Słowenii. Uczestnik/czka projektu dowie się jak uprawia się winorośle, ekologiczne owoce, produkuje naturalne soki, wino i wyrabia przyprawy do potraw. W ramach spotkań z uczestnikami projektu, wolontariusz/ka będzie miała możliwość wykonania potraw tradycyjnych tj. płaskie placki słoweńskie.

W ramach inicjatyw realizowanych przez organizację będą prowadzone także kursy tańców tradycyjnych stanowiących element lokalnego folkloru, a także lekcje gry na instrumentach muzycznych. Umiejętności uzyskane wolontariusz będzie mógł wykorzystać w różnego rodzaju inicjatywach i imprezach kulturalnych organizowanych dla mieszkańców w lokalnej społeczności.

Oprócz działań edukacyjnych zadaniem wolontariusza będzie nawiązywanie współpracy ponadnarodowej i opracowywaniem, wraz z członkami organizacji, nowych projektów goszczących wolontariatu europejskiego. Dzięki tym działaniom, wolontariusz/ka zdobędzie umiejętności projektowe, zarządzania zespołem i kreatywność, która przełoży się na jej/jego kompetencje zawodowe i doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Podczas realizacji spotkań i festiwali, będzie przedstawiona możliwość rozwoju uczestnika/czki projektu w charakterze uczestnika działań, moderatora i osoby prowadzącej spotkania projektowe. Udział wolontariusza/szki będzie uzależniony od preferencji i umiejętności podejmowania przez nią/niego wyzwań w tym zakresie.
Wolontariusz/ka będzie miał/a zapewniony kontakt z mentorem, który będzie dbał o sprawy wsparcia osobistego w organizacji goszczącej, a koordynator projektu będzie osobą, która będzie przydzielała zadania i pomagała w ich realizacji.

Osoby zainteresowane projektem, zapraszamy do kontaktu: +48 506 016 137 lub evs@twip.pl

Warunki udziału i motywacja – przejdź tutaj

 

Projekt wolontariatu w Rumunii

Wolontariat „promocja, kultura, dziennikarstwo i sztuka”

Kraj : Rumunia
Miasto Draganesti
Liczba osób: 2
Obszar tematyczny: Mniejszość romska
ORGANIZACJA GOSZCZĄCA:

O.T.I. – Organizatia Tinerilor cu InitiativaGłówne zadania:

Przeprowadzenie prac badawczych o życiu mniejszości romskiej w społecznościach lokalnych, obserwując ich styl życia, ich problemy, ich mentalności, swoje tradycje

  • Tworzenie przewodnika turystycznego po Regionie
  • Pomoc przy redagowaniu lokalnej gazety dla młodzieży
  • Pomoc przy pracach archeologicznych przy lokalnym muzeum
  • Promowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród lokalnej młodzieży
  • Pomoc przy organizowaniu spektakli w teatrze lalkowym
  • Uczestniczenie w projektowaniu pocztówek z Draganesti

Czytaj więcej.