Dzialania zwązane z religią i wiarą

Kultura i sztuka- droga do integracji społecznej

 

  • Temat projektu: Świadomość europejska, dialog międzyreligijny
  • Miejsce: Skopje (FYRO Macedonia)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Wolontariusze będą częścią zespołu, działającego dla dobra lokalnej społeczności, przyczyniając się tym samym do integracji społecznej. Wolontariusze będą organizować spotkania, eventy i przedstawienia dla lokalnej społeczności, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z okolicznych szkól.

Wolontariusz będzie częścią regularnych działań w różnych gminach dotyczących różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. Główną działalnością jest organizowanie FRIK Festival, który jest zbiorową mozaika poszczególnych pomysłów i popiera ideę propagowania Skopje, jako miasta wielokulturowego i zróżnicowanego.

Działania zespołu, z którym będzie współpracował wolontariusz oparte są na założeniach, które są zarówno misją organizacji. Są to między innymi zagadnienia dotyczące integracji społecznej, praw dziecka, edukacji zdrowotnej, imprez publicznych, oraz rozpowszechnianiu informacji i wiedzy na temat społecznej integracji.

Wolontariusze będą mieli zapewnioną akomodację, transport do miejsc realizacji projektu a także opiekę mentora, który będzie służył pomocą, także w przełamywaniu barier językowych.

Wymagania wobec kandydata: osoba otwarta społecznie, bez uprzedzeń kulturowych, lubiąca prace z dziećmi, w tym także niepełnosprawnymi. Jest to osoba, która dobrze aklimatyzuje się w multikulturowym środowisku.

Opis organizacji: Organizacja F.R.I.K. powstała w wyniku reakcji na obecne uwarunkowania kulturalne w społeczeństwie. W szczególności w zakresie twórczego zaangażowania młodych ludzi w zakresie wpływu sztuki i kultury na rozwój społeczeństwa. Działalności organizacji są skupione na zmniejszeniu lobbingu kulturowego oraz tworzeniu platformy do swobodnego myślenia, krytycznego dotyczącego pytań na temat rozwoju kulturowego w społeczeństwie.

Więcej na temat projektu można wyczytać tutaj

Warunki udziału i motywacja – przejdź tutaj