Pomoc osobam ubogim, skrzydzonym

Pomoc ubogim, wolontariat na Ukrainie

 

  • Temat: Opieka nad dziećmi
  • Miejsce: Odessa (Ukraine)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Organizacja LIVING HOPE NGO działa w Odessie na Ukrainie. Jest to organizacja non-profit działająca w dziedzinie integracji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin, powstała w 1999 roku. Dla realizacji określonych celów prowadzi dwa ośrodki opieki dziennej dla tych grup docelowych. Po transformacji Ukraina stawia czoło wielu problemom społecznych, takich jak ubóstwo, alkohol i narkotyki, przemoc domowa i problemy związane z umieszczeniem dzieci w opiece instytucjonalnej. Organizacja zapobiega tym problemom poprzez zapewnienie możliwości dla najbardziej wrażliwych grup współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. W ośrodki opieki dzieci uczą się, jak przygotować zdrowy posiłek, uzyskanie różnych umiejętności życiowych, uzyskać pomoc w ich pracach domowych i rozwijać swoje talenty i dary, w regularnych warsztatach. Jest też nacisk na konsultacje dla rodziców, krewnych, młodzieży i dzieci. Organizując obozy letnie i wycieczki dla grupy docelowej mają możliwość poznania kultury własnej, ale także społeczeństw innych mimo różnic środowisk pomijanych.

Proponowane działalności dla wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego:
Oferujemy naszym wolontariuszom otwarte i przyjazne środowisko pracy. Angielscy, rosyjscy i niemieccy mentorzy będą oferowali swoja pomoc, szczególnie na początku , aby wolontariusze mogli czuć się bardzo mile widziani na Ukrainie, dowiedzieć się o kulturze, tradycji i mentalności kraju ich goszczącego. Przewidziana jest nauka języka rosyjskiego (rosyjski to język w Odessie stosowany na co dzień ) Wykwalifikowany nauczyciel uczy naszych wolontariuszy dwie godziny w tygodniu w obiektach miejscowej szkoły. Organizacja oferuje możliwości ćwiczenia umiejętności, zdobycia nowych doświadczeń i nauki w zakresie usług socjalnych. Nauka między innym jak zaplanować i wdrożyć sposób spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, poprawy i uzyskania umiejętności komunikacji. Ponadto będą mieli możliwość uzyskania lub doskonalenia umiejętności dydaktycznych.
Wolontariusze powinni organizować warsztaty, z tematyki, w której są ekspertami. Mogą to być na przykład:

  • Rzemieślnicze lub warsztaty malarskie;
  • Kursy językowe, angielski i język ojczysty;
  • Działalności sportowej;
  • Warsztaty muzyczne (gitara, fortepian i flet są dostępne w ośrodkach);
  • Gry i konkursy;
  • Warsztaty filmowe lub fotograficzne;

Więcej na temat projektu można wyczytać tutaj

Warunki udziału i motywacja – przejdź tutaj