Przeciwdziłania rasizmowi i wykluczeniu

Projekt przeciw dyskryminacji w Hiszpanii

  • Temat projektu: Dyskryminacja na tle orientacji seksualnej
  • Miejsce: Jaén (Spain)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Organizację Colega-Jaen tworzą ludzie zainteresowani walką z nietolerancją i dyskryminacją w szczególności związaną z homofobią i rasizmem. Wszyscy  członkowie organizacji (homo-, bi-, oraz heteroseksualiści) współpracują w budowaniu akceptacji w otaczającej ich społeczności. Projekt dotyczy środowiska wiejskiego, w szczególności prowincji hiszpańskiego miasta Jaen, gdzie uświadamianie o różnicach orientacyjnych, religijnych, etnicznych, itd. jest  potrzebna ponieważ nie docierają tam kampanie publiczne i działania innych organizacji.
Mieszkańcy obszarów wiejskich są bardziej krytyczni w stosunku do homo- czy biseksualistów. Osoby o innych orientacjach seksualnych w obawie przed uprzedzeniami i odrzuceniem nie ujawniają swojej prawdziwej natury. Jednak „ kto jest niewidoczny, nie istnieje a skoro nie istnieje nie ma żadnych praw”, dlatego zachęcamy ich do uzewnętrzniania się. Natomiast brak edukacji międzykulturowej prowadzi do przejawów rasizmu i ksenofobii.

Zadania wolontariusza:
-Początkowo wolontariusz będzie towarzyszyć profesjonalnym członkom organizacji oraz innym wolontariuszom
-Wszelkie pytania i kwestie niejasne będzie mógł wyjaśnić z osobami odpowiedzialnymi za projekt na  cotygodniowych spotkaniach
-Będzie regularnie uczestniczył w warsztatach, by uzyskać umiejętności niezbędne w dalszej pracy,
-Projekt końcowy, po porozumieniu z osobą za niego odpowiedzialną, zostanie dostosowany do oczekiwań wolontariusza
-Wolontariusz będzie aktywnie wspierał warsztaty dla szkół średnich, a także brał udział w sesjach narodowych.
Zajęcia będą odbywały się od wtorku do soboty i będą obejmowały koordynacyjne spotkania z mentorem, w celu ustalenia tygodniowego planu oraz cotygodniowe wizyty w różnych placówkach takich jak szkoły, ośrodki socjalne, a także biblioteki, więzienia, domy kultury, domy spokojnej starości, stowarzyszenia imigrantów, niepełnosprawnych, itd.
Wolontariusz może uczestniczyć w lekcjach języka hiszpańskiego

Więcej na temat projektu można wyczytać tutaj

Warunki udziału i motywacja – przejdź tutaj

Dialog międzyetniczny i międzyreligijny

  • Temat: Świadomość europejska
  • Miejsce: Kopenhaga ( Dania)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.
Projekt realizowany jest w samym sercu Norrebro – w wielokulturowej części Kopenhagi. Norrebro cieszy się popularnością zarówno wśród artystów, imigrantów, jak i studentów, i to właśnie te grupy stanowią większą część mieszkańców dzielnicy. Nasza sieć zajmuje się znalezieniem rodziny goszczącej dla wolontariusza. Wierzymy, że to będzie stanowić jedyną okazję dla wolontariusza, żeby pozyskać informacje z pierwszej ręki na temat polityki imigracyjnej w rozwiniętym kraju i zobaczyć jak obywatele zwykli i społeczeństwo cywilne angażują się w te sprawy.
Projekt finansowany jest zarówno przez władze samorządowe miasta Kopenhagi, jak również przez kilku indywidualnych ofiarodawców.
Trampoline House oferuje szeroki zakres działań, w które wolontariusz zostałby zaangażowany. Działania będą w głównym stopniu zależeć od samego wolontariusza. Wolontariusz, który zadeklarował się pracować 25 godzin tygodniowo przez 6-12 miesięcy, oznacza to, że będzie mógł przejąć pewną cześć zadań w zakresie kierowania.
Przed otwarciem domu, wszystko musi zostać przygotowane i sprawdzone, aby móc wykonywać działania zaplanowane na dany dzień. Wielu starających się o azyl mają tylko ograniczony czas poza centrami do spraw azylu. Dlatego też, staramy się, aby wszystko zostało przygotowane na ich przyjazd do Trampoline House.
Trampoline House będzie mógł jako pierwszy kształcić wolontariusza EW w sprawach dotyczących grup mniejszościowych, integracji, osób starających się o azyl oraz demokracji. Naszym głównym celem jest zapewnienie działań praktycznych. Wolontariusz będzie mógł poznać działanie duńskiego systemu azylowego, i to jak wpływa na ludzi korzystających z niego. Jednakże, Trampoline House nie jest bezpośrednio związany ze sprawami dotyczącymi imigracji lub azylu, natomiast tworzy dodatkowe miejsce dla Duńczyków i ludzi żyjących w obozach. Wolontariusz będzie mógł również zdobyć umiejętności praktyczne w zależności od tego, którymi działaniami się zainteresuje. Może to być wszystko począwszy od yogi, a skończywszy na dostosowaniu się do dziennikarstwa, jak również do praw osób starających się o azyl. Będzie on pracować około 25 godzin tygodniowo
Będzie uczestniczyć w zajęciach języka duńskiego 6-10 godzin tygodniowo.

Czytaj więcej…

Przeciwdzialanie rasizmowi

  • Tytul: Anty- dyskryminacja
  • Miejsce: Dusseldorf (Niemcy)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Głównym obszarem pracy Terno Drom jest Nadrenia Północna-Westfalia, kraj federalny z największą liczbą mieszkańców i z wysokim odsetkiem migrantów. Dusseldorf jest ośrodkiem etnokulturowym, gospodarczym i społecznym dla Romów przybywających głównie z Macedonii, ale również z Turcji, Grecji, Serbii i Kosowa. Projekt „być młodym & Romem” znajduje się w Dusseldorfie – Oberbilku, gdzie żyje wielu migrantów z grup mniejszościowych, tj. kurdyjskiej, berberyjskiej i romańskiej.
Proponowane działania dla wolontariuszy EVS:
1. Rola międzynarodowych wolontariuszy:
Wolontariusze będą pracować razem i wspierać zespół Terno Drom. Wybiorą jeden konkretny zakres działań, którym chcieliby się zajmować.
Dzięki ich doświadczeniom, umiejętnościom i tła kultowego, będą wzbogać pracę naszego stowarzyszenia, jak również nadać europejski wymiar naszym działaniom. Wszyscy wolontariusze zostaną poproszeni o rozwinięcie i realizację swoich własnych małych projektów albo w dziedzinie pracy kulturowej, albo społecznej. Wolontariusze zostaną również poproszenie o pisanie stałych sprawozdań na temat swoich doświadczeń, które opublikuje Terno Drom i Phiren Amenca, oraz o motywowanie ludzi młodych, szczególnie młodych Romów, aby zostali wolontariuszami.
2. Praca i możliwości uczenia się.
Wolontariusze mogą zostać zaangażowani w obszary pracy społeczno-kulturowej młodzieży, czy w relacje społeczne. W ciągu trzech pierwszych miesięcy pracy, wolontariusz pozna nasze stowarzyszenie i jego działania, oraz skupi się na nauce języka niemieckiego. Potem razem z naszym zespołem wolontariusz zdefiniuje swój obszar pracy. Dodatkowo, co dwa miesiące będą miały miejsce stałe spotkania z zespołem i mentorem, aby ocenić pracę, skupiając się na celach wolontariusza.
3. Ewentualne obszary działania:
– prowadzenie grupy z dziećmi lub z młodzieżą, przygotowywanie/prowadzenie warsztatów i seminariów
– projektowanie i uaktualnienie naszej strony internetowej, ulotek, materiałów informacyjnych.
– wspieranie organizacji i prowadzenie imprez publicznych
– przygotowywanie spotkań z grupami rodziców i wspieranie przy ich prowadzeniu
– wspieranie projektów w dziedzinie teatru, muzyki i sztuki, imprez młodzieżowych
– uczestniczenie w interkulturowej, narodowej i międzynarodowej wymianie młodzieży
4. Własny projekt:
Wolontariusze będą utrzymywani przez swoją organizację goszczącą i mogą dzielić się ze swoimi doświadczeniami w prowadzeniu swojego własnego projektu podczas seminariów Phiren Amenca.

Czytaj więcej…

Przeciwdzialanie wykluczeniu- wolontariat w Londynie

  • Temat: Anty-dyskryminacja mniejszości i grup społecznych
  • Miejsce: London (United Kingdom)

Warunki wolontariatu: pełne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zapewniony transport lokalny, kieszonkowe.

Willesden hostel, położony w North West London, to wielki blok mieszkalny, który zamieszkiwany jest przez ludzi bezdomnych. Hostel kwateruje ludzi od niedawna bezdomnych, oferuje im pomoc która jednorazowo możne trwać do 18 miesięcy. Oferowana jest także pomoc dla ludzi, którzy mieszkali w hostelu a teraz są gotowi do samodzielnego życia poza siedziba organizacji. Wymienieni ludzi zyja w oddzielnych pomieszczeniach, wymagają jednak ciągłej pomocy. Wolontariusze, którzy zechce pomoc organizacji będą opiekowali się wyżej wymienionymi ludźmi, będą także uczestniczyli w projektach, w tym także projektach edukacyjnych przeznaczonych dla grup społecznych wykluczonych ze społeczeństwa czy dla ludzi bezdomnych oraz bezdomnych, którzy zamieszkują tymczasowo w siedzibie organizacji. Wolontariusz będzie pracował przez 5 dni w tygodniu, od 30 do 35 godzin tygodniowo.     Do jego zadań należało będzie wykonywanie projektów, które uwzględniają zagadnienia związane z tematyka podstawowej znajomości pracy socjalnej, rozumienie wykluczonej grupy socjalnej, integracja szerszej grupy społecznej, integracja I inter-reakcja w nowej kulturze. Wolontariusz będzie rozwijał zdolności komunikacyjne, pogłębiał wiedzę dotycząca pracy socjalnej, będzie także nabywał wiedzę z dziedziny administracji( będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem wolontariatu, z analiza przypadków, korzystania z bazy danych, robienia raportów I analiz środowiskowych).
Zadania wolontariuszy obejmują szereg działań i pomocy mieszkańcom w codziennych czynnościach: zakupy , gotowanie, angażowanie mieszkańców w szkolenia, towarzyszenie mieszkańcom w drodze do lekarzy, prowadzenie langauge kurs w ich własnym języku. Przeprowadzanie szkoleń zleconych przez organizacje lub szkoleń, czy spotkań z własnej inicjatywy, na przykład związanych z zainteresowaniami wolontariusza. Może to być na przykład nauka gry lub kurs gotowania. Nad pobytem w Londynie czuwał będzie mentor, który służyć będzie pomocą. Wolontariusz będzie miał zapewnione zakwaterowanie oraz kurs językowy. Cały zespól, który współtworzy organizacje będzie wspierał wolontariusza na każdym kroku.
Preferowani kandydaci, to osoby pracowite, chętne do pracy w grupie, z głową pełną pomysłów, gotowe do pracy z grupami ludzi z wykluczonych środowisk. Osoby powinny posiadać zdolności komunikacyjne oraz zapal i chęć do niesienia pomocy innym.
Więcej na temat projektu można wyczytać tutaj
Warunki udziału i motywacja – przejdź tutaj