Czy jest EVS?

Czym jest EVS?

Jest to sprawdzony model ponadnarodowego wolontariatu, w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Możesz wyjechać do: Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Francji, Turcji, Portugalii, Cypru, Słowenii, Malty, Estonii, Danii, Belgii, Luksemburga, Grecji, Norwegii, Czech oraz innych krajów europejskich i partnerskich Programu.

Projekt EVS pozwala młodemu człowiekowi zostać wolontariuszem w innej organizacji, w innym kraju europejskim. Wolontariat trwa zwykle od 3 do 12 miesięcy i może być realizowany na przykład w dziedzinie środowiska, sztuki i kultury, rekreacji, współpracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami starszymi.

Wolontariusze uczestniczą w działaniach, które są zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami projektu. Działania powinny:

  • wnosić wartość dodaną dla społeczności lokalnej,
  • nie powodować zamiany miejsc pracy,
  • odbywać się w okresie trwania projektu (minimum 3 tygodnie – maksymalnie 12 miesięcy)

Zostaniesz członkiem zespołu projektowego, pomożesz innym ludziom, zyskasz umiejętności realizacji projektów międzynarodowych, poznasz w praktyce na czym polega praca w środowisku międzynarodowym.
EVS to również szansa dla młodych ludzi którzy chcą zdobywać doświadczenie w innym kraju, uczyć się języków obcych, kultur i zdobywać nowe wartości i kontakty.