Główne tematy działań:

Środowisko projektowe, profil organizacji i lokalna społeczność

 • Środowisko, Permakultura, zrównoważenie rozwóju obszarów wiejskich
 • Zakres sugerowanych zajęć wolontariackich obejmuje zaangażowanie  lokalnych społeczności, organizacji i szkół.
 • Świdwin jest małym miastem w Polsce, posiada wysoki stopień bezrobocia. Izolacja geograficzna powoduje oddalenie od zakładów przemysłowych (możliwości pracy), z drugiej strony zapewnia zdrowe I czyste środowisko.Obiekt zakwaterowania jest usytuowany bezpośrednio w mieście. Wolontariusze będą mieli zapewniony własny pokój (lub za zgodą pokój będzie dzielony z drugą osobą), wspólną łazienkę i kuchnie. W mieście znajduje się sklep spożywczy, inne usługi są dostępne w mieście tj. supermarkety, AquaPark, centrum handlowe, koła zainteresowań, kościoły.
 • Miasto ma doskonałe połączenie z dworcem kolejowym i autobusowym. Połączenie z lotniskiem w przeciągu 3 godzin (Berlin).

Proponowanie zajęcia dla wolontariuszy EVS

 • Wolontariusze będą aktywnie zaangażowani we wspólne życie i projekty oraz  działania organizacji połączone z długoterminowym programem Centrum Alternatywnego Stylu życia.
 • Działania na zewnątrz mają na celu renowacje lokalnych tradycyjnych budynków, przez używanie naturalnie przyjaznych materiałów I technik budowlanych oraz ocalanie lokalnych zasobów (odmian roślin rolniczych) i utrzymanie lokalnej produkcji żywności oraz samowystarczalność. To obejmuje sadzenie ekologiczne oraz sadzenie drzew (eko-sady, las, ogród), szczepienie młodych drzew, odnowa zaniedbanych sadów (koszenie trawy, leczenie starych drzew owocowych, nawożenie) I tworzenie naturalnych (permakultura) ogrody (przygotowanie gleby, siew nasion, sadzenie). Badanie drzew owocowych zawiera lokalizacje drzew z GPS I  aparatem, kolekcjonowanie biologicznych próbek drzew, mierzenie i ocenianie zebranych próbek oraz przetwarzanie danych później.
 • Zajęcia sezonowe na zewnątrz zawierają zarządzanie lokalnym funkcjonalnym systemem recyklingu (sortowanie zebranych materiałów, kształcenie praktyczne na temat sposobów utylizacji odpadów) i pomoc w budowaniu małych naturalnych struktur wokół miejscowości.
 • Wolontariusze będą pomagać w organizowaniu publicznych kursów z rolnictwa ekologicznego/ naturalnego (kursy permakultury), naturalne budowanie serminariów, przygotowanie materiałów (takich jak łoziny, koronowanie drzew, klinowanie gliny) oraz będą pomagać w bieżącej pracy w warsztatach (robienie koszy, gontów świerkowych, brzozowe miotły itp).
 • Wolontariusze będą także propagowali program „Erasmus Plus” w wydarzeniach w których nasza organizacja bierze udział.
 • Wszystkie działania pomogą wolontariuszom nabyć praktyczne umiejętności oraz wiedzę o zrównoważonym stylu życia, ekologii, alternatywnych technologiach, lokalnych systemach wymiany handlowej (alternatywnej ekonomii), możliwości samozatrudnienia oraz odnośnie zapobiegania izolowaniu tej części kraju pod względem gospodarczym.

Typowe tygodniowe zajęcia dla wolontariuszy

Ogólnie,  struktura tygodni ma zawartość:

 • 35% przygotowań, kształcenie, szkolenie,
 • 50% określonej pracy;
 • 10% spotkania z członkami organizacji i grupy docelowej;
 • 5% lekcje języka polskiego.